SLÅS SAMMEN: Den nye VID vitenskapelig høgskole samler fire høyskoler, her representert ved sine rektorer samt den nye styrelederen, fra venstre: Anneline Røssland (Høgskolen Betanien), Ingunn Moser (Diakonhjemmet Høgskole), styreleder Paul Erik Wirgenes, Anne Kari Hersvik Aarstad (Haraldsplass diakonale høgskole) og Bård Mæland (Misjonshøgskolen).

Fire kristne høgskoler slår seg sammen

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.

Hareide møtte motstand og ros

ålesund

Fylkesleder i Møre og Romsdal KrF sier partileder Knut Arild Hareide ble godt mottatt i Ålesund, selv om et flertall i fylkeslaget trolig er uenig med han.

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.