TENKE SELV: Barn må læres opp til at det er positivt å tenke selv, og å bruke sin kritiske sans, sier Gunhild Maria Hugdal.  Foto: Stein Gudvangen

Etterlyser mer romslighet i kristne miljøer