FBI har bygd opp en database s
...
FBI har bygd opp en database som i dag teller 412 millioner portrettbilder, uten at offentligheten har fått kjennskap til dette. Foto: Reuters / NTB scanpix
FBI har bygd opp enorm database for ansiktsgjenkjenning
Del
FBI har i all stillhet bygd opp en database med 412 millioner portrettbilder, som kan skannes automatisk for å identifisere mistenkte som dukker opp på overvåkningsbilder.

Den enorme databasen omtales i en rapport fra den amerikanske kongressens granskingsorgan GAO , som er USAs motstykke til Riksrevisjonen i Norge.

FBI bør gjøre mer for å sikre personvernet og nøyaktigheten ved bruk av denne ansiktsgjenkjenningsteknologien, konkluderer GAO i rapporten.

Pass og visumbilder

FBIs enorme database består blant annet av 173 millioner portrettbilder hentet fra det amerikanske førerkortregisteret.

Bilder fra passregisteret er også lagt inn i databasen, og det samme er bilder av alle som har søkt om visum til USA de siste årene.

FBI får kritikk i ny granskingsrapport, som avdekker hvordan de har bygd opp en enorm database med portrettbilder, til bruk i gjenkjenning av mistenkelige personer som fanges opp av overvåkingskamera. Foto: Reuters / NTB scanpix
 

Databasen administreres av en egen hittil ukjent enhet i FBI som bærer navnet Facial Analysis, Comparison and Evaluation (FACE).

Ikke kvalitetssikret

FBI har utviklet avanserte programmer for biometrisk ansiktsgjenkjenning og benytter databasen regelmessig for å identifisere mistenkelige personer som dukker opp på overvåkningsbilder og videoer, men har gjort lite for å kvalitetssikre teknologien, slår GAO fast.

Faren for at uskyldige blir identifisert som kriminelle er derfor overhengende, mener de, og påpeker at FBI heller ikke har orientert offentligheten om den nye databasen, slik de er pålagt å gjøre i henhold til loven om rett til privatliv fra 1974.

Upresise treff

Den nye databasen ble tatt i bruk i april 2015 etter en prøveperiode på tre år, går det fram av GAO-rapporten.

Siden har FBI gjort 36.000 søk i databasen, men disse resulterer sjelden i en direkte identifisering.

FBI har utviklet avansert teknologi for ansiktsgjenkjenning, for å kunne identifisere mistenkte fra overvåkningsbilder ved hjelp av sin nye database. Foto: Reuters / NTB scanpix
 

For hvert ansikt som sjekkes opp mot databasen, resulterer det i opptil 50 treff på andre personer. Mange uskyldige kommer dermed i søkelyset og risikerer et ublidt møte med FBIs etterforskere som må foreta den endelige identifiseringen manuelt.

Lite innsyn

Ifølge GAO har FBI ennå ikke rapportert om personvernutfordringene knyttet til den nye teknologien, noe som gjør det vanskelig for utenforstående å få innsyn og kontrollere omfanget og bruken av databasen.

– Denne rapporten er forskrekkende, sier lederen for Center on Privacy and Technology ved Georgetown-universitetet, Alvaro Bedoya, til nettavisen The Verge .

– FBI har i praksis opprettet et landsomfattende system for ansiktsgjenkjenning som ikke bare inkluderer kriminelle, men titalls millioner lovlydige amerikanere som aldri er blitt orientert om dette. Omfanget og karakteren til dette prosjektet er uten sidestykke, sier Bedoya.

Bekymret

GAO-rapporten om FBIs nye database ble laget på oppdrag fra senator Al Franken fra Minnesota. Han er bekymret over det som nå har kommet fram.

– Teknologi for ansiktsgjenkjenning er et kraftig redskap som kan bety mye for politiets arbeid. Men om vi ikke forsikrer oss om at denne teknologien er nøyaktig og beskytter oss mot misbruk, er jeg bekymret over risikoen for at uskyldige amerikanere kan bli gjenstand for etterforskning, sier Franken i en kommentar til rapporten.