BIBELMUSEUM: «Museum of the Bible» åpnet i den 
amerikanske hovedstaden Washington D.C i desember 2017.  Foto: RNS foto, Adelle M. Banks

Bibelmuseum møtes med jødisk skepsis

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).