SALEM: Etter planen skal Gå Ut
...
SALEM: Etter planen skal Gå Ut Senteret flyttes til Trondheim til høsten, der den vil få en tett tilknytning til Salem menighet. Men treg saksgang i Utdanningsdirektoratet kan forpurre planen. Foto: Ole André Bech
Frykter bibelskole uten elever
Del
Utdanningsdirektoratet har ennå ikke godkjent flytting av misjonsskolen Gå Ut Senteret til Trondheim. Det uroer generalsekretæren i Kristne Friskolers Forbund.

– Det nærmer seg et punkt der Gå Ut Senteret (GUS) ikke kan holde søkerne på pinebenken lenger. Hvis skolen ender opp med å ikke ha elever ved oppstart i august, er de i praksis nedlagt som skole, sier Jan-Erik Sundby .

LES: Kristne skoler med 1.425 nye elevplasser

Sviktende elevtall

Vedtaket om å flytte GUS fra Hurdal ble gjort i begynnelsen av desember i fjor, som følge av sviktende elevtall og dårlig økonomi. Kort tid etter mottok Utdanningsdirektoratet (Udir) søknaden om flytting av skolen. Med bakgrunn i tidligere praksis i lignende saker, var Normisjon, som er skolens eier, da innstilt på at det kun var en formalitet å få flyttet skolen til Trondheim. Men den gang ei.

– Vi opplever nå at Udir vil ha en langt mer omfattende søkeprosedyre, og legger til grunn et brev fra den rød-grønne regjeringen i 2011. Verken skolen eller Kristne Friskolers Forbund (KFF) har vært klar over denne nye praksisen i forhold til behandling av slike søknader, opplyser prosjektleder Ørjan Tinnen.

Streng praksis

I en e-post til Dagen forklarer han at flytting av bibelskoler tidligere ble behandlet nærmest som flyttemeldinger. «I og med at disse skolene ikke berører kommune eller fylke, var oppfatningen at flytting var uproblematisk. På samme måte er flytting av privat grunnskole innen kommunen og privat videregående skole innen fylke kun en meldingssak», skriver han.

Dette bekreftes av Sundby i KFF, som sier at få bibelskoler har blitt godkjent de siste årene. Han synes Udirs praksis er streng, og mener at saken burde vært avklart tidligere.

– Jeg har forståelse for at saksbehandlingen kan ta noe tid, men med bakgrunn i at det ikke var mulig å forutse denne praksisen, må skolen imøtekommes med et raskere svar. Vi oppfatter at søker har handlet i god tro basert på praksis ved tidligere flyttesøknader, sier han.

Ingen selvfølge

I brevet fra Kunnskapsdepartementet fra 2011 listes det opp fire behov for «omsøkte skoler»: Samfunnets behov for skoletilbudet, arbeidsmarkedets behov for opplæringen, etterspørselen etter det aktuelle skoletilbudet blant utdanningssøkende og ledig kapasitet ved tilsvarende skoler.

Magne Hopland Engebretsen ved juridisk avdeling i Udir sier til Dagen at de jobber med søknaden, men kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta. Han viser til at søknadsfristen var 1. april, og at GUS søkte ni måneder senere.

– Det som kan skje er at de 20 elevene som har takket ja til plassen tar imot andre studietilbud, og at skolen i verste fall kan stå uten elever til høsten. Hva vil skje da?

– Skolen har jo en godkjenning til å tilby opplæring i Hurdal i Akershus, og det vil de alltid ha. De må forholde seg til om de får godkjent flytting, eller om de må fortsette i Hurdal.

Engebretsen sier at det er ingen selvfølge at man får godkjent en flyttesøknad, og at alle søknader blir individuelt behandlet.

– De siste ti årene har det kun vært fire søknader om flytting av bibelskoler, og to av dem har vi til behandling akkurat nå.

Han legger til at det er veldig sjelden at skoler ønsker å flytte fra et fylke til et annet.

– Gjør det vi kan

– KFF er overrasket over at en ny regjering baserer sin praksis på retningslinjer fra den forrige regjeringen, som dessuten praktiseres nokså strengt. Hva tenker du om det?

– Vi forholder oss bare til gjeldende forvaltningspraksis og instrukser gitt av departementet. Vi har sagt fra til GUS at vi gjør det vi kan for å ferdigbehandle søknaden, men vi kan ikke si eksakt når det blir, sier Engebretsen.

Tinnen sier til Dagen at de var klar over at søknadsfristen for driftsendringer er 1. april året før skolestart, men at de har forholdt seg til tidligere saksbehandling av lignende saker. Han viser til at bibelskolen Substans i Bergen søkte om flytting fra Kristiansand til Bergen så sent som 24. januar i 2012. Da tok det langt kortere tid før Udir ga sin godkjenning.

Ny forvaltningspraksis

– Det er innført en ny forvaltningspraksis som det ikke har vært mulig å forutse, mener han.

– Er elevene informert om situasjonen?

– Ja. Helt fra de fikk tilbud om plass har de fått informasjon om at vi venter på den formelle behandlingen av søknaden. I tillegg vil jeg gjerne presisere at vi har stilt spørsmål til Udir om vår flyttesøknad havner i samme bunke som øvrige søknader om driftsendringer med frist 1. april, noe direktoratet har forsikret oss om at den ikke gjør.

– Sundby i KFF sier at dere kan risikere at søkermasssen fordamper, og at dere i verste fall ikke har elever til høsten. Hva tenker du om det?

– Jeg har vel en forventning om at dette løser seg i rimelig tid, og ser ikke noen grunn til at saken skal få noe annet utfall. Kontakten med Udir er preget av optimisme, så vi kjenner oss trygge på at saken skal komme i land i god tid, sier Tinnen.