Illustrasjonsbilde: Stian Lysb
...
Illustrasjonsbilde: Stian Lysberg Solum /NTB SCANPIX Foto: Stian Lysberg
Oslofolk er mest positive til islam
Del
Nesten annenhver osloborger mener islam er et positivt innslag 
i det norske samfunnet. Nord i landet er skepsisen til islams innflytelse langt større.

Det viser en undersøkelse InFact har utført for Dagen.

29,9 prosent av de spurte mener islam er et positivt innslag i det norske samfunnet, mens 33,6 prosent mener det motsatte. De resterende 36,4 prosentene svarer «vet ikke».

– Jeg synes i grunnen tallene er overraskende positive til islam, sier Linda Noor som leder den minoritetspolitiske tankesmien Minotenk .

Hun er etnisk norsk og ble som barn døpt i Den norske kirke , men har konvertert til islam i voksen alder.

Kommisjon går inn for et avkristnet Storbritannia  

Kritisk søkelys

Den tydeligste forskjellen i tallmaterialet avspeiles av hvor folk bor. I Oslo skiller seg klart ut. Der mener 47,3 prosent at islam er et positivt innslag i det norske samfunnet. 27,3 prosent er av motsatt oppfatning.

Miljøpartiet De Grønne -politiker og tidligere generalsekretær i Islamsk Råd, Shoaib Sultan , synes det er flere gledelige funn i undersøkelsen.

– Den bekrefter det vi vet om at personlig kjennskap skaper et mer positivt inntrykk, sier Sultan.

Han viser til at mange i Oslo har naboer, kollegaer eller bekjente som er muslimer .

Samtidig mener han det er som forventet at islam er blitt utsatt for kritisk søkelys i kjølvannet av terrorangrep de siste årene.

– En del mennesker vil koble dette til islam og den jevne muslim. Noe av det viktigste er at vi får fram en rekke ulike muslimske stemmer som er til stede i offentligheten og gir uttrykk for andre holdninger. Det har vi heldigvis, sier Sultan.

Utenfor Oslo er Vestlandet landsdelen der synet på islam er mest positivt, med 31 prosent som har dette synet. 27,6 prosent har motsatt holdning.

Skepsisen til islam er sterkest i Midt-Norge og Nord-Norge . Der mener drøyt 40 prosent av de spurte at religionen er et negativt innslag i det norske samfunnet. I Midt-Norge er det bare 23,8 prosent som har en positiv vurdering av islams bidrag i Norge.

Fenomenet Hege Storhaug  

Mange vet ikke

Leder Hermund Haaland i den kristne tankesmien Skaperkraft mener islam i økende grad er blitt betraktet med et kritisk blikk de siste årene.

– Hvis jeg prøver å sette meg i muslimenes sted, vet jeg at mange ikke kjenner seg igjen i bildet som tegnes, sier han, og sammenlikner med opplevelsen kristne kan ha når troen deres omtales i media. Derfor synes han det er viktig å gi rom for nyanser, både blant dem som forsvarer og dem som kritiserer islam.

Haaland deler også Sultans vurdering av at nordmenn som bor i områder der de kommer i kontakt med muslimer , blir mer positivt innstilt.

Hege Storhaug er en av de mest markante islamkritikerne i norsk offentlighet. Hun er aktuell med boken «Islam - den 11. landeplage» og har vunnet avstemningen om å bli «Årets navn» i VG.

– Det mest slående med denne undersøkelsen, er den høye «vet ikke»-andelen. «Vet ikke» skårer høyest både hva gjelder, kjønn, alder og region, sier Storhaug. Hun mener dette kan gjøre at man kan stille spørsmål ved om noen av dem havner på dette svaret «av bekvemmelighetshensyn».

Både blant kvinner og menn er det rundt tre av ti som mener at islam er et positivt innslag i det norske samfunnet. Men mens nesten fire av ti menn har en negativ vurdering av islam, er «vet ikke»-gruppen den største blant kvinnene. 43,1 prosent plasserer seg i denne kategorien.

– Det kan kanskje tyde på at mange kvinner er svært usikre på islam, mens menn kanskje har orientert seg mer og derav tatt et klarere standpunkt, sier Storhaug.

– Jeg tror det ville vært mer interessant å spørre mer detaljert som det er gjort i tyske og franske undersøkelser, sier hun.

Ubaydullah Hussain siktet for terror  

Legitim kritikk

Shoaib Sultan synes det er vanskelig å fortolke mye ut av at såpass mange svarer «vet ikke». Han påpeker at det blant menn også er en noe høyere andel enn blant kvinner som har en positiv vurdering av islam.

– Med så store «vet ikke»-grupper er det potensielt opp til 60-70 prosent mot 60-70 prosent som kan være både for og imot, sier Sultan.

Også Linda Noor i Minotenk understreker at man må fortolke tallene med skjønn.

– Det er viktig å få fram at selv om folk kan være kritiske til islam som religion, noe som er helt legitimt, så er det ikke sikkert de er kritiske til muslimer som mennesker, sier hun.

Tajik: – Det er ikke hijaben jeg vil til livs  

«Snillisme»

Den kristne humoristen og KrF -politikeren i Stavanger Torolf Nordbø har flere ganger uttrykt seg sterkt kritisk til islam. Han mener religionen er et negativt innslag i det norske samfunnet.

Denne uken vakte det oppmerksomhet i flere medier at han tok et skarpt oppgjør med sitt eget partis innvandringspolitikk , som han mener bygger på «snillisme» og «Kardemommeby-fantasier».

På Facebook er han aktiv i en partiuavhengig gruppe som kaller seg Verdiforum, og finnes i både åpen og lukket utgave, der de deler informasjon og synspunkter om blant annet innvandring og islam .

– Det er viktig at vi sammen prøver ut lenkene, om de holder vann eller er fra lugubre kilder, før vi legger dem ut, understreker han.

Sin egen holdning til islam oppsummerer han slik:

– Jeg er veldig skeptisk til islam, men veldig positiv til muslimer individuelt.

Generelt mener han det er viktig å skille mellom mennesker og livssynet eller ideologien de identifiserer seg med.

– Jeg kjenner trivelige muslimer, flere kjekke kommunister, et par trivelige rasister, en kjekk nazist, en kjekk satanist. Men det får meg ikke til å skifte syn på hva som er farer for vårt demokrati, vår trygghet og hvordan jeg vil bruke pengene til solidaritet med verden, sier han.

– Blant de anti-demokratiske og totalitære strømdragene i landet vårt er det islamske en av de sterkeste. De islamske landene er de mest undertrykkende i verden i dag når det gjelder andre religioner, kvinner og pressen, sier han.

Profetens Ummah hevder 49-åring sluttet seg til IS  

TILSTEDEVÆRELSE: Nordmenn er nokså nær delt i tre like grupper i sin vurdering av om islam er et positivt innslag i Norge. Bildet viser muslimer i bønn i Bait-un-Nasr-moskeen på Furuset i Oslo. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB Scanpix
 

hege storhaug,hermund haaland,islam,linda noor,meningsmåling,norge,shoaib sultan,torolf nordbø,undersøkelse,infact,muslimer,minotenk,den norske kirke,mdg,terror,skaperkraft,krf,kommunisme,rasisme,nazisme,satanisme,islamsk-råd,religion,tro,innvandring,innvandringspolitikk