SAMMENHENG: Major Gunn Andersen i Frelsesarmeen tror folk som er engasjerte i menigheten også får et mer engasjert trosliv.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Her sliter norske menigheter

Gledelig abortvedtak

lederartikkel

Det finnes noen verdier som er verd å kjempe for, også om de umiddelbare utsiktene tyder på nederlag.