KIRKEGÅRD: Mange lurer på om d
...
KIRKEGÅRD: Mange lurer på om det er et liv etter døden. Illustrasjonsbilde fra Gjesdal kirke. Foto: Solveig Vikene / NTB Scanpix
Flere kvinner enn menn tror på et liv etter døden
Del
Mange nordmenn er usikre og svarer «vet ikke» på spørsmål om det finnes et liv etter døden. Flere kvinner enn menn tror.

I en undersøkelse InFact har utført for Dagen svarer 37,6 prosent av de spurte nei og 32,5 prosent ja på spørsmålet om de tror på et liv etter døden. De resterende 29,9 prosent svarer «vet ikke».

Jevnt fordelt

RELIGIONSVITER: – Det er en trend at kvinner tror mer enn menn, sier religionsviter Anne Kalvig. Foto: Ove Eikje
– Disse tallene er veldig jevnt fordelt, men jeg er overrasket over at det er en så stor andel som svarer nei til et liv etter døden, sier førsteamanuensis Anne Kalvig til Dagen. Hun er religionsviter ved Universitetet i Stavanger, og jobber med nyåndelighet.

Kalvig registrerer også at det er mange som svarer vet ikke, og det gjelder 28 prosent menn og 31,8 prosent kvinner.

Human-Etisk Forbund

GENERALSEKRETÆR: Kristin Mile Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix
Generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund er ikke overrasket over disse tallene.

– Dette samsvarer veldig godt med andre undersøkelser som spør om folks gudstro, sier Mile til Dagen.

– Disse forteller at det er en stor andel som er med i ulike kirkelige sammenhenger, og som ikke tror verken på Gud eller et liv etter døden. Dette kan tyde på at mange har en tilknytning til Den norske kirke som bygger mest på tradisjon, påpeker Kristin Mile.

Vanskelig spørsmål

Preses i bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien, viser til at svarene fordeler seg med omtrent en tredjedel på hvert alternativ.

– Gruppen som svarer «vet ikke« er stor. Det er ikke så underlig, fordi det kan være vanskelig å forholde seg til dette spørsmålet, sier Haugland Byfuglien.

Hun mener at også mange som er medlemmer i Den norske kirke vil være usikker på hva de skal svare i en slik rundspørring.

– Ut fra den kristne tro står håpet om evig liv sentralt. Men det kan også være kristne mennesker som har ulike tanker om hva som skjer etter døden, sier biskopen.

Overrasket

Informasjonsleder Espen Ottosen i Misjonssambandet er overrasket over at det er få som svarer ja på om de tror på et liv etter døden.

– Jeg tenker at disse tallene sier noe om det norske folks holdning til kristen tro. Håpet om et evig liv er helt avgjørende i kristendommen, sier Ottosen til Dagen.

Han mener at grunnen til at mange nordmenn er usikre i dette spørsmålet, er et tegn på at et agnostisk livssyn er på vei fremover, der man heller vil stille spørsmål enn å finne svar.

Kvinner er mer religiøse

Undersøkelsen forteller at kvinner er mer positive til et liv etter døden enn menn, med henholdsvis 35,8 og 29,4 prosent. Nei-prosenten ligger på 32,4 for kvinner og 42,7 for menn.

– At kvinner tror mer enn menn, er en trend som går igjen i mitt fagfelt innen nyreligiøsitet og spiritisme. Vi ser stadig at dette feltet er dominert av kvinner, sier Anne Kalvig.

– Hva tror du er årsaken?

– Kvinner har ofte en større nærhet til familie og venner, og er mer opptatt av syke og døende blant sine nærmeste. De har større ansvar for gravstell hos familiens avdøde. Dette kan gi kvinner et nærmere forhold til kriser og dypere livsverdier enn menn, svarer forskeren.

Espen Ottosen er ikke så overrasket over at kvinner tror mer enn menn.

– Mitt inntrykk er at menn ønsker å fremstå mer nøkterne og rasjonelle i livets store spørsmål. Et liv etter døden bygger hos dem mer på håp enn gode argumenter, mener han.

Viktig rolle

Når det gjelder hva folk tror på, viser Kalvig til at dette kan være så mangt, alt fra ulike religioner til nyreligiøsitet og spiritisme.

– Men jeg tror at kristendommen fortsatt spiller en viktig rolle. Den står veldig sentralt i vår kultur, og vi kan ikke unngå å bli preget av den. Dette gjelder også hva vi tenker om et liv etter døden, som er viktig i kristendommen, sier Anne Kalvig.

Samtidig spiller nyreligiøsitet en stor rolle for mange nordmenn.

– Vi ser ofte en kombinasjon der mennesker opplever seg som kristne, men samtidig inkluderer de en rekke nyåndelige elementer, sier hun.