Kristina Kirniene er fra Litauen og tror på Gud. Her i restauranten 2x2 i Bergen der hun er innehaver. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Gudstro står vesentlig sterkere i øst enn i protestantiske land

Frå bedehus til departement

NY REGJERING

Den nye utvikingsministeren Dag Inge Ulstein har den første leiarerfaringa si frå Norsk Luthersk Misjonssamband.

Slik er vår Gud

andakt

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.