BERLIN: Den norske sjømannskirken i Berlin har sett sin siste 17.mai feiring. Foto: Silje Rognsvåg

Nordmenn føler seg mobbet ut av kirke

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.