EIENDOMSTVIST: Mar Gabriel-klosteret har kjempet en utmattende kamp i årevis mot tyrkiske myndigheter og kurdiske landsbyledere om eiendomsretten til klosterets jord.  Foto: Kari Fure

Tyrkia konfiskerer gamle kirker og klostre

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?