Eivind Svenningsen er teologistudent. I sin masteroppgave har han intervjuet sju personer som har forlatt den kristne troen.  Foto: Silje Rognsvåg

Derfor forlot de troen