FRIVILLIGE: Ann-Margritt Hellebust (t.h) og Tove Toverud Teigum slår av en prat på kjøkkenet ved Krohnhagen kafé og veksthus. Begge gjør en frivillig innsats for Kirkens Bymisjon.  Foto: Tor-Helge Gundersen

Kirkens Bymisjon ble redningen for Ann-Margritt

Jesus ute

andakt

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» (Matteus 25:40)

Jesus ute

andakt

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» (Matteus 25:40)