FRIVILLIGE: Ann-Margritt Hellebust (t.h) og Tove Toverud Teigum slår av en prat på kjøkkenet ved Krohnhagen kafé og veksthus. Begge gjør en frivillig innsats for Kirkens Bymisjon.  Foto: Tor-Helge Gundersen

Kirkens Bymisjon ble redningen for Ann-Margritt

Slik er vår Gud

andakt

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.