Den amerikanske skuespilleren Ashton Kutcher blir forstyrret av en demonstrant under et Airbnb-arrangement i Los Angeles i 2016. På plakaten står det: «Airbnb ut av bosetninger». Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP

Israel truer Airbnb med søksmål og høye skatter

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)