MYE RART: Frivillig ungdomsleder i Nattkirke i Tjøme kirke, Herman Gilboe-Caspersen (17), mottok prisen på vegne av prosjektet og takket de ansatte i kirken for å ha holdt ut med mye rart. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Gjør ungdommene kjent med kirken på en ny måte