GRATIS: «Gratis»og «kjærlighet» var de ordene flest deltakere på Trosopplæringskonferansen forbandt med nåde. Programleder Silje Kvammen Bjørndal (t.v.) ledet en panelsamtale med Åste Dokka, Knut Tveitereid og Håvard Skjerdal om nåde, synd, skam og ungdomskultur.  Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Skal inkludere barn fra lavinntektsfamilier

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.