GENERASJON PRESTASJON: – Dagens generasjon barn og unge blir gjerne kalt «generasjon prestasjon». Det er viktig at barn og unge får lese bibeltekster som også speiler de krevende livserfaringene, sier førstelektor Ann Midttun ved MF.  Foto: Karsten Schmid

Dette er bibel-tekstene barna skal få med seg

En svakhet for liv som gror

abort

Våre politikere har fjernet alle rettigheter for fosteret før 12. uke. I stedet for å gjøre det lettest mulig å bære fram barnet, vil man gjøre det lettest mulig å fjerne det.

«Han er bror min!»

I fokus

Me nordmenn elskar statistikk, og aller helst når den fortel oss at me og vår nasjon er mellom dei aller beste. I velferd og lykke, eller i idrett. Og slik har me tenkt å ha det, lenge enno.