En yazidisk jente bærer ved til familien. Foto: Seivan M. Salim/ Ap Photo  Foto: Seivan M. Salim/ Ap Photo

Der misjonærer oppleves som en trussel

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)