GLISSENT: Hilde Kristine Sando Modalsli i Vivos bokhandel i Akersgata har kun et slitt utstillingseksemplar igjen av den ordinære salmeboka.  Foto: Stein Gudvangen

Salmebok-mangel etter TV-suksessen

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)