I NORGE: Mullah Krekar har vært i Norge siden 2002, men er regnet som en trussel mot rikets sikkerhet blant annet på grunn av hans tidligere rolle i Ansar al-Islam.  Foto: Audun Braastad, NTB scanpix

Krekars terrorgruppe er nesten borte