9. august 1982: Politi og redningsmannskaper utenfor Jo Goldenberg-restauranten i Paris. Seks mennesker ble drept og 22 skadet da væpnende personer skjøt rundt seg og kastet en håndgranat inn i restauranten.

Mann bosatt i Norge etterlyst for angrep på jødisk restaurant i 1982

Vi kjem ikkje saman for å betrakte det som skjer på ei scene

debatt

Ein del som leier lovsongen i forsamlinga minner oss på at det ikkje er vi som er i sentrum for songen, det er Gud, og det er jo sant. Samtidig må vi huske på at det er vi som gjer dette. Det er vi som syng. Det er vår glede. Det er ikkje noko vi må gjere, men det er noko vi får lov til å ta del i.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.