TELENOR: Magnus Line, informasjonssjef i Telenor. Foto: Martin Fjellanger/Telenor

Telenor vurderer å endre Israel-SMS

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.