HEIDER: Skodespelarane Siri Marie Seim Sønstelie, Yousef Bartho Al-Nahi (i midten) og Tor Itai Keilen fekk ein glasfigur kvar som prov på at dei har fått STL sin Dialogpris for 2018. Faten Madhi Al-Husseini er også tildelt prisen, men var ikkje til stades.  Foto: Stein Gudvangen, KPK

Får pris for å bygge ned fordommar

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)