FANGE: I 22 måneder var Susanna fange hos ulike opprørsgrupper. – Troen holdt meg oppe. Jeg sa Jesu navn hele tiden, forteller hun.  Foto: Kari Fure

Kristne «Susanna» ble kidnappet av opprørere

Veivalg – verdivalg

KrFs veivalg

Et lite parti er samlet til landstyre. Et parti mange mener ikke har noen plass i norsk politikk. Et parti mange ønsker under sperregrensa. Egentlig ingen som bryr seg om møtet i det hele tatt.

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.