Valget i Sverige går ifølge politiet rolig for seg. Men politiet har mottatt anmeldelse om trusler mot velgere og valgfunksjonærer ved et valglokale sør for Stockholm. Foto Henrik Montgomery / TT / NTB scanpix

Trusler mot SD-velgere utenfor valglokale

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.