EVALUERING: Lokallagsleiar Irene Barmen Hoel vil auke eingongsstønaden for å få ned aborttala - og meiner at dette kan vere den eine saka KrF kan vinne valet på. Bak henne sit resten av styret i Jølster KrF, frå venstre Wilhelm Skrede, Karl Russøy, Svein Årdalsbakke og Marta Fimreite.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Etterlyser éi tydeleg valkampsak