Ledere: Ekteparet Kalvenes­ bor selv ikke så langt unna kollektiv­ene, og det blir for til at de inviterer ­studentene hjem til seg.
  Foto: Simon Eidesvik

Klar for livet i kristent kollektiv

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)