FORSTÅ: – Unge kristne må forstå at det er ideologiske strømninger bak alt de lærer, og de trenger å vite at det kristne verdensbildet står seg, sier pastor Øystein Gjerme.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Dårlig forberedt på studentlivet

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)