Illustrasjonsfoto: Allispossib
...
Illustrasjonsfoto: Allispossible.org.uk/CC/Flickr
– Intelligent design på frammarsj
Del
Trinity-professor Tom Woodward mener vitenskapen er kidnappet av darwinismen, men tror på en snuoperasjon.

I disse dager reiser han i Norge for å fremme tanken om intelligent design, i regi av organisasjonen Origo Norge .

Professoren ved Trinity College i Florida og Dallas Theological Seminary mener gudstro ikke bare kan kombineres med vitenskap, men er en viktig forutsetning for å kunne forstå alle tings eksistens.

KOMPLISERT: Professor Tom Woodward mener DNA-molekylet umulig kan ha oppstått gjennom tilfeldigheter. Foto: Erik Ringsvold Jensen
 

Han startet i Filadelfiakirken i Oslo onsdag kveld og var torsdag på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. I pinsemenigheten i Oslo kom rundt 50 personer, unge og godt voksne, mens det var en god miks av studenter og lærekrefter blant de 30 på Ås. Hans inntrykk er at nordmenn er høyt utdannet, har stor kunnskap, er smarte og stiller gode spørsmål, også om intelligent design.

– Impliserer Gud

Woodward mener personlig at det vitenskapen har kunnet avdekke om universets tilblivelse og artenes eksistens, peker klart i retning av en bakenforliggende skaper.

– Vitenskapen impliserer at Gud står bak, sier han til Dagen og lener seg på C. S. Lewis som klart fastslår at liv ikke kan ha oppstått ved rene tilfeldigheter. Til det er forutsetningene for kompliserte og resultatet for sammensatt. Med dette som bakgrunn sier Woodward:

– Vitenskapen er blitt kidnappet og kneblet av darwinismen, og mange vitenskapspersoner er blitt gisler. Ytrer de seg imot evolusjonslæren, ødelegger de karrieren sin, sier han.

LES: Vil skape datamaskinen i menneskets bilde

Han medgir at det kan være krevende å få til en offentlig debatt om intelligent design.

– Internettet er vidåpent for slike diskusjoner. Der kan du diskutere hva du vil. Men i USA er mange universiteter blitt stengt for dette de siste årene, sier han og viser til en dom som fastslår at intelligent design ikke er vitenskap, men religion og derfor ikke kan nevnes på skoler og utdanningsinstitusjoner.

– Sprer seg

– Det gode er at tanken om intelligent design likevel sprer seg internasjonalt. Det har vært en eksplosjon i Brasil, Kina og Sør-Korea. Det skjer noe også i Latin-Amerika og faktisk også i Europa, mener Woodward som mener vakuumet etter materialismen har åpnet for nye forklaringsmodeller i stedet for utviklingslæren. Blant kronargumentene han selv trekker fram, er DNA-molekylenes kompleksitet.

– Vårt arvemateriale er mye mer avansert enn vi har trodd, og dess mer vi studerer det, oppdager vi kompleksitetn, sier Woodward som ikke bare er sterk i troen på at vitenskap og gudstro kan kombineres, men at det er vanskelig å være sant vitenskapelig om man utelater muligheten av en målrettet, bakenforliggende skapertanke. Woodward var selv ateist inntil han lot seg overbevise om Guds eksistens gjennom vitenskapelige studier.

LES OGSÅ: Vurderer å forske på genredigering

Tross tilbakeslag, sier han:

– Sannheten kan ikke stanses.

Turneen hans fortsatte torsdag kveld i Zoekirken i Fredrikstad, så til Kristiansand i går og Kragerø i dag før den ender med to møter i henholdsvis Skien og Stathelle i morgen.

brasil,c.s. lewis,dallas theological seminary,darwinismen,dna-molekylet,europa,evolusjonisme,filadelfiakirken,florida,fredrikstad,gud,intelligent design,kina,kragerø,kristiansand,latin-amerika,nmbu,norge,norges miljø- og biovitenskapelige universitet,oslo,skien,stathelle,sør-korea,tom woodward,trinity college,usa,utviklingslæren,zoekirken,ås,origo norge,tro,dna,vitenskap,eksistens