KLIMAENDRINGER: Konservative personer er mer skeptiske til at klimaendringene er menneskeskapte, viser ny studie. Foto: Fotolia

Konservative norske menn oftere klimafornektere

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)