VIL TA JUKSERNE: Finansministe
...
VIL TA JUKSERNE: Finansminister Siv Jensen (Frp) vil nekte trossamfunn som jukser med medlemsregistreringen tilgang til Folkeregisteret. Foto: Audun Braastad, NTB Scanpix
Siv vil straffe trossamfunn som jukser
Del
Om finansminister Siv Jensen (Frp) får viljen sin, kan trossamfunn som feilregistrerer medlemmer, miste tilgangen til Folkeregisteret. Rett og rimelig, mener rådgiver i Norges kristne råd.

Dette kommer fram i finansministerens svar på et skriftlig spørsmål som stortingsrepresentant Ingunn Gjerstad (SV) stilte i Stortinget for snart to uker siden.

Les også: Krever tiltak etter rot i Den katolske kirke

Gjerstad tok utgangspunkt i medlemsrotet i Den katolske kirke og mente feilregistreringen neppe ville ha vært mulig dersom kirken ikke hadde hatt tilgang til Folkeregisteret og dermed alle nordmenns personnumre.

Biskop Bernt Eidsvig og økonomisjefen i Oslo katolske bispedømme er siktet for grovt bedrageri. Bispedømmet skal ifølge siktelsen ha svindlet til seg 50 millioner kroner i offentlige støtte fra stat og kommune ved å registrere medlemmer uten at de visste eller ville det.

Dette skal ha foregått slik at ansatte i bispedømmet så etter katolsk-klingende navn i telefonkatalogen, og deretter søkte vedkommende opp i Folkeregisteret.

Skattedirektoratet anslår at det i dag er over 700 ulike tros- og livssynssamfunn som har tilgang til registeret.

– I en tid der det er så mye konsentrasjon rundt sikkerhet og personvern overrasker det meg at så mange har denne tilgangen, sa Gjerstad til Dagen i et intervju angående spørsmålet hun hadde stilt finansministeren.

Nå er svaret ute.

Foreslår ny ordning

Finansminister Siv Jensen peker på et høringsnotat som Finansdepartementet sendte ut den 27. mars i år. I notatet kommer det frem at Finansdepartementet vil nekte trossamfunn som jukser med medlemsregistreringen tilgang til Folkeregisteret.

«Det foreslås også administrative sanksjoner ved brudd på vilkår for utlevering, blant annet nye regler om tap av rett til å få utlevert opplysninger fra Folkeregisteret», skriver Jensen.

I notatet foreslås det også en ordning hvor du kan få informasjon om hvem som har fått utlevert opplysninger om deg i Folkeregisteret. En tilsvarende ordning er i dag praksis ved søk i skattelistene.

«Formålet er at de foreslåtte reglene om utlevering og innsyn, samlet sett skal bidra til at personopplysninger bare skal etterspørres når det er et reelt og saklig behov for det, samtidig som det blir bedre muligheter til å sanksjonere urettmessig bruk av opplysninger fra Folkeregisteret», skriver finansministeren videre.

Benekter sammenheng

Jørgen Næsje, statssekretær i Finansdepartementet, sier han snakker på vegne av finansministeren, som for tiden er på reise. Han benekter at høringsnotatet er en direkte konsekvens av medlemsrotet i Den katolske kirke.

– Lovforslaget er ikke en direkte konsekvens av saken i Den katolske kirke, men et resultat av et større arbeid i departementet, sier han til Dagen.

– Stemmer det at trossamfunn som jukser med medlemsregistrering kan bli «straffet» ved å bli fratatt tilgangen til Folkeregisteret?

– Det er riktig at det foreslås sanksjoner ved brudd på vilkår for utlevering, herunder tap av rett til å få utlevert opplysninger fra Folkeregisteret, sier Næsje.

Positiv

Dag Nygård, seniorrådgiver i Norges kristne råd , stiller seg positiv til et eventuelt nytt regelverk som vil straffe de som jukser med registreringen av medlemmer.

– Regelverket inneholder sanksjonsmuligheter mot alle instanser som misbruker sin tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret, uavhengig av om det er et trossamfunn eller annen virksomhet. Dette er bare rett og rimelig og rammer bare den som misbruker tilliten, sier Nygård til Dagen.

Han ser også at det vil kunne være gunstig å innføre et regelverk som lar privatpersoner sjekke hvem som har søkt på navnet sitt i Folkeregisteret.

– Det vil i hvert fall ikke være noen ulempe, avslutter han.

Uro i Stortinget

I kjølvannet av medlemsrotet i Oslo katolske bispedømme har flere politikere vært på banen med forslag til tiltak.

Nylig ba stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp) kulturministeren vurdere hvorvidt tros- og livssynssamfunn bør være revisjonspliktige. Her fikk Frp-politikeren til svar at det allerede finnes en begrenset revisjonsplikt for trossamfunn. Den gjelder de som mottar over 100 000 kroner i støtte fra stat og kommune.

Også Anne Tingelstad Wøien (Sp), nestleder i Kirke-, utdannings og forskningskomiteen, har markert seg i saken.

– Vi liker det ikke, er hun sitert på til Dagen tidligere.

Den gang var ordlyden hvorvidt situasjonen i de katolske kretsene kunne føre til kutt i statsstøtten til trossamfunn.

– Det er uheldig at det har skjedd, og det er en uro i Stortinget rundt dette. Flere av oss har vært kritiske. Selvfølgelig ønsker vi å finansiere dem, men vi tåler ikke juks, sa Tingelstad Wøien.