REAKSJONAR: Det vekte stor merksemd at ei kvit kristen jente i Storbritannia vart plassert hos to forskjellige fostermødrer som kledde seg omtrent som denne kvinna. Foto: Tore Hjalmar Sævik

Frå muslimsk fosterheim til bestemor

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)