LYD: Bibelcampen på Justøya får gjennomføre sitt planlagte program for 2017, holde teltmøter og bruke mikrofoner og høyttalere innenfor anbefalte lydgrenser.  Foto: Dagen-arkiv

Grønt lys for lyd på bibelcampingen

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?