HELSETRØBBEL: Nåværende biskop Ivar Braut, som ble biskop for bare to år siden, har måttet trekke seg på grunn av helsen. Dermed må det velges en etterfølger. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Tre av fem bispekandidater positive til å vie homofile

Religionspopulister kan skape Trump-tilstander i Norge

debatt

Et økende antall kristne virker til å rømme fra avisene som berører kritiske elementer blant kristne. Ideelt skal visstnok ikke kristne kritiseres overhodet, men beskyttes fra all kritikk, mens alle andre enn dem selv kommer gjerne kan komme i søkelyset.

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21