SELVMORD: – Mange liv er blitt reddet ved at Kirkens SOS tok signal om selvmord på alvor, sier Per Inge Veggeland ved Kirkens SOS i Stavanger.  Foto: Ove Eikje

Er forberedt på tøffere jul

Gledelig abortvedtak

lederartikkel

Det finnes noen verdier som er verd å kjempe for, også om de umiddelbare utsiktene tyder på nederlag.