MULIGHETER: – Den norske kirke har vanvittige muligheter og jeg vil være en del av den så lenge som det oppleves som godt, sier bispedømmerådsleder i Stavanger bispedømme, Marie Klakegg Grastveit.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

– Vi trenger en biskop som kan vise retning

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)