INGEN RELASJONER: – For oss som forsamling har det lite å si hvem som blir valgt som biskop. Vi har ingen relasjon som knytter oss opp mot rådsstrukturen i Den norske kirke, sier Runar Landro.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

– Lite å si for oss hvem som blir biskop

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)