ÅTVARAR: Kyrkjemøtemedlem Rolf Reikvam åtvarar Kyrkjerådet mot å berre velje lokale biskopar.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Åtvarar mot å utnemne lokale prostar til biskop