RUS-BUDSJETT: Olaug Bollestad, KrFs 2. nestleder og helsepolitisk talskvinne, dobler støtten til ideell rusomsorg.  Foto: Silje Rognsvåg

KrF nær dobler støtten til ideell rusomsorg

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.