KJEDELIG: Assisterende generalsekretær Magnus Hvalvik i Kristen Idrettskontakt (KRIK) synes det er kjedelig at statsbudsjettet nedprioriterer de frivillige organisasjonene.  Foto: KRIK

Frustrerte over frivillighetskutt

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.