KJEMPER: Aykan Erdemir (til venstre) og Mine Yildirim står på sammen for menneskerettigheter og trosfrihet i hjemlandet Tyrkia. Her gratulerer de hverandre med Stefanusprisen som de får tildelt i kveld.  Foto: Stein Gudvangen

Stolte og glade over felles trosfrihetspris

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).