Illustrasjonsbilde. Foto: Abir
...
Illustrasjonsbilde. Foto: Abir Anwar/CC/Flickr
Nordmenn tar med seg rus og vold til Syden
Del
Sjømannskirken får stadig flere henvendelser knyttet til rus, psykiatri, vold og omsorgssvikt blant nordmenn på utenlandsopphold.

– Vi kjenner at dette arbeidet er mer og mer krevende for oss, sier Asbjørn Vilkensen, utenlandssjef i Sjømannskirken

Under et frokostmøte i regi av Sjømannskirken sist uke fortalte Vilkensen at sjømannskirkene de siste årene har registrert en økning i antall sosialsaker blant nordmenn i utlandet, og at de får stadig flere henvendelser knyttet til rus, psykiatri, vold og omsorgssvikt.

Det er særskilt Sjømannskirkene ved populære reisemål som Spania, Tyrkia, Thailand og Filippinene som opplever at sosialsakene øker i kompleksitet og omfang.

Bare i Spania, som står for største del av økningen, har det vært en dobling av antall sosialsaker på fem år, fra 353 registrerte saker i 2010 til 782 til 2014.

Skyggesiden

Vilkensen viser til at rundt 50.000 nordmenn oppholder seg i Spania over lengre tid, noe som medfører et utstrakt behov for dem som også har opplevd skyggesidene av spaniaoppholdet.

Derfor har Sjømannskirken siden starten av 2000-tallet ansatt flere diakoner, og for ti år siden opprettet de Familieveiviseren - et forbyggende lavterskeltilbud for familier som oppholder seg på Costa Blanca-kysten over kortere eller lengre tid.

– For barn som opplever utfordringer i hjemmet blir ikke disse borte ved at familien flytter til Spania. Tvert imot. Ofte er det jo foreldrene som har valgt å flytte. Og når barna mister det nettverket de hadde i Norge mister de også noen å snakke med når ting er vanskelig på hjemmebane, sa Sølvi Madsen, daglig leder for Familieveiviseren i Spania.

Madsen fortalte at de fleste henvendelsene de får er fra jenter i ungdomsskole og videregående alder. Ofte er det jenter som strever med å finne seg til rette i det nye klassemiljøet, hvor det kan være mye drikking, eller at de opplever vanskeligheter i hjemmet.

Parterapi

De siste årene har Familieveiviseren hatt en markant økning i antall parsamtaler.

– Mange par tenker nok at det vil løsne opp i forholdet å flytte utenlands, få litt sol og varme. Men som kjent blir ofte «nissen med på lasset» og forventningene man hadde til Spania-oppholdet blir ikke slik man hadde trodd, sa Madsen.

Ifølge Madsen velger også noen par å gå fra hverandre under Spania-oppholdet.

– Er det barn med i bildet kan det bli ekstra vanskelig, særlig dersom den ene parten vil fortsette å bo i Spania mens den andre vil reise tilbake til Norge, sier hun.

U ten omsorgsnettverk

Også eldre som har bodd i landet i over 30 år opplever å havne i uforutsette situasjoner. Ifølge Berte Marie Ulveseter, diakon og daglig leder for sjømannskirken i Albir-Villajoyosa, står mange eldre uten et nettverk når de kommer i en omsorgssituasjon

– I Spania er mye av omsorgshjelpen til eldre basert på at familien rundt stiller opp. Det finnes hjemmesykepleiere og hjemmehjelpstilbud, men mange eldre i Spania har ikke lært seg spansk og har kanskje heller ikke råd til privat hjelp, fortalte Ulveseter.

Brutte relasjoner

En annen problemstilling Sjømannskirken er kjent med er at enkelte eldre i Spania har brutte relasjoner med barna hjemme i Norge, der ofte rus har vært en del av bildet. Dermed mangler de i flere tilfeller også et nettverk som kan ordne med omsorgsbolig eller sykehjemsplass i hjemme i Norge.

– Slike problemstillinger skaper ofte langvarige sosialsaker. Ofte kan det ta flere år å få ordnet sykehjemsplass hjemme i Norge dersom de eldre ikke har kontakten med barn eller annen familie i Norge som kan hjelpe dem, sa Ulveseter.

Ulveseter sier at Sjømannskirken savner andre institusjoner å stå sammen med i de mange henvendelsene de får, særlig i de mer komplekse sakene knyttet til psykiatri og vold.

– Folk har veldig stor tro på Sjømannskirken, men vi kan ikke løse alle problemene til nordmenn i utlandet, påpekte Ulveseter.

Ikke med utenlands

Torunn Skard, avdelingsdirektør i UDs seksjon for konsulære saker, fortalte at selv for dem som representanter for norske myndigheter er det ikke alltid like enkelt å hjelpe nordmenn i utlandet

– Vi må hele tiden opptre som myndighet innenfor de rammene som er lagt. Vi er gjester i et annet land, og da er det vertslandets lover og regler som gjelder, sa Skard.

Ifølge Skard opplever UDs seksjon for konsulære saker ofte å bli møtt med en forventning til at norske myndigheter skal betale sykehusopphold eller flybilletter hjem dersom vedkommende har kommet opp i uforutsette ting under utenlandsreisen.

– Mange virker ikke helt å forstå at velferdsstaten ikke blir med dem i bagasjen og at det er begrenset hva vi kan gjøre for dem dersom de ikke har forsikring, sa Skard.

Mer debatt: Her er de siste 100 publiserte meningsinnleggene i Dagen