UNDERSKUDD: Lav oppslutning og økonomisk underskudd for arrangementet har ført til at Det Norske Baptistsamfunn har valgt å droppe sommerstevnet Blink fra neste år av. Bildet er fra Blink i 2017. Foto: Roger Dahl, Baptistsamfunnet

Baptistene dropper sommerstevne