ÅNDELIG OPPLEVELSE: Nesten en
...
ÅNDELIG OPPLEVELSE: Nesten en av fem nordmenn søker en åndelig opplevelse i sommer. 74 prosent av disse søker en kristen opplevelse, for eksempel et sommerstevne. Foto: Stein Gudvangen
900.000 nordmenn søker en åndelig opplevelse i sommer
Del
– Det er minst like mange 
som deltar på religiøse tilstelninger som
 på musikkfestivaler, sier religionsforsker.

17.5 prosent, nesten en av fem, svarer ja på spørsmål om de har planer om å oppsøke en religiøs eller åndelig opplevelse i sommer. Det viser en spørreundersøkelse fra InFact gjort for Dagen.

Med forbehold om at tallene er tilsvarende for personer under 18 år, utgjør dette totalt 905.975. nordmenn.

Les også: Menigheter har et ubevisst forhold til sosiale medier

Høyt tall

– Det at så mange svarer ja er interessant, sier Anne Kalvig, religionsforsker ved Universitet i Stavanger.

– Svarene illustrerer hvordan ens livssyn utrykker seg i praksis i sommer. Det viser at folk er aktive og oppsøkende.

– Uten å ha sikre tall, tror jeg at minst like mange deltar på religiøse tilstelninger på sommeren som de gjør på musikkfestivaler. Det sier en del.

Mest kristne opplevelser

74 prosent av dem som svarer ja, planlegger en kristen opplevelse. Selv om mange menigheter går i dvale og har sommerstengt, betyr dette tydeligvis ikke at den åndelige aktiviteten går ned av den grunn.

Kalvig mener at det sosiale er en viktig faktor for at så mange oppsøker stevner og lignende.

– Dette vil ikke stå i noe motsetningsforhold til teologi og lærespørsmål, det er jo en innvevd del av alle religioner at man fokuserer på det relasjonelle, det sosiale, sier hun.

– For mange er dessuten læremessig påfyll og fordypning på sommerstevner og lignende viktig.

– Mange er også interessert i hele pakken. Leirer som inkluderer hele familien, både forkynnelse og aktivitet i natur, gjør det attraktivt på en annen måte enn religiøse tilbud som må innpasses i en travel hverdag.

Vil ha noe mer

– Tallet er jo relativt høyt. Dette viser jo at folk ønsker å få noe mer ut av ferien sin enn bare sommer og sol. Det er et ønske om noe dypere og noe meningsbærende, sier preses i Bispemøtet i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien.

Hun mener mange ønsker et påfyll av en åndelig dimensjon.

– Folk vil gjerne bruke tid til å reflektere over de dypere spørsmålene i livet. Det er enklere i ferien enn i en rutinepreget hverdag.

– Heldigvis finnes der mange og varierte leirer, stevner og festivaler som gir fellesskap, ferie og åndelig påfyll.

Bibelen bør brukes mer

Ingeborg Mongstad-Kvammen, generalsekretær i Bibelselskapet, mener resultatet fra spørreundersøkelsen sier en hel del:

– Tallene viser at tro fortsatt står sterkt i Norge. Det viser også at kristne festivaler står sterkt. Det er svært positivt.

Hun trekker linjene til undersøkelsen Dagen presenterte i desember i fjor, om folks bruk av Bibelen:

Den undersøkelsen viste at få åpner Bibelen på egen hånd. Samtidig søker mange seg mot et åndelig fellesskap. Jeg håper at det åndelige fellesskapet gjør folk inspirert til å studere Bibelen på egenhånd og at de ikke kun får den levert ferdigtygget på stevner.

Les også: Syv av ti nordmenn åpner aldri Bibelen

Gode nyheter

– Undersøkelsen viser veldig tydelig at det er en betydelig lengsel etter å møte Gud og en erfaring av Gud. Den såkalte sekulariseringen har ikke gjort at mennesket har sluttet å lengte etter åndelige realiteter, sier daglig leder Asbjørn Simonnes i Oase.

Når 13 av de 17,5 prosentene, eller 74 prosent, av dem som søker åndelige opplevelser, søker en kristen opplevelse, mener Oase-lederen at dette viser at det bør legges til rette for akkurat denne typen erfaring.

– Hos oss i Oase vil åndsutrustning være en tydelig erfaring som mennesker kan få i møte med Gud. Denne spiritualiteten vektlegger akkurat denne siden ved det kristne livet, sier han og henter sin begrunnelse i Apostelgjerningenes beskrivelse av pinsedagen og de påfølgende nådegavene.

– Ut fra Guds løfte om at vi skal få kraft, ønsker vi også at alle nådegavene skal være i funksjon, også helbredelsens nådegave. Derfor salver vi og ber vi for syke, og så overlater vi til Gud hva resultatet blir, men vi vil være lydige, sier Simonnes som ser resultatene fra undersøkelsen som gode nyheter:

– Det viser jo at det er betydelig mange mennesker med en lengsel i seg og som dermed søker Gud. Det må vi ta på alvor og gi folket det de søker.

Alder uvesentlig

Av de som svarte nei på spørsmål om de har planer om å oppsøke en religiøs eller åndelig opplevelse, er det nesten ingen forskjell mellom unge og gamle. Det fordeler seg likt utover alle aldersgrupper med et snitt på 73 prosent.

– Det er rimelig å tro at det som er tydelige familie- og gruppeaktiviteter av religiøs art, er noe som blir videreført gjennom for eksempel familierelasjoner som involverer flere generasjoner, mer enn at visse aldersgrupper skiller seg ut som ikke-deltakende, sier religionsforsker Kalvig.

forkynnelse,sosiale,kirke,livssyn,bibel,festivaler,religionsforskere,religion,opplevelse