50 ÅR: Alf Skeie har gått på bedehuset i 50 år. De siste årene har rundt 13 stykker møttes fast til bønnemøter på onsdager. De fleste er over 70. De siste 30 årene har han sett til at huset har blitt malt utvendig.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Gammelt bedehus blir ortodoks menighet