SKOLEGUDSTJENESTE: Etter flere utsettelser og langtrukne forhandlinger mellom de fire partiene på borgerlige side, kunne Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti legge fram et kompromiss onsdag. Illustrasjonsfoto: Dagen-arkivet

Enighet om veileder for skolegudstjenester

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?