KIRKEN: Her mottar skoleklasser velsignelsen på slutten av en skolegudstjeneste i 2013.  Foto: Bård Bøe

Høyre tviler på jule-påbud

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.