AVSTEMNING: En av flere avstemninger under landsmøtet, og her er det kontrollkomiteens rapport som er oppe til behandling.  Foto: Ove Eikje

Den indre Sjø satser videre på egen kjøl

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)