Arendal kapell: Dette kapellet
...
Arendal kapell: Dette kapellet skal gjøres livssynsnøytralt. Foto: Wikimedia Commons
Må fjerne kors i vigslet kapell
Del
Korset skal bort i Arendal kapell. Mobile symboler i livssynsnøytrale lokaler er fremtidens løsning, erkjenner Den norske kirke.

Debatten har gått varm de siste ukene da det ble kjent at Arendal kapell skal gjøres livssynsnøytralt. Grunn: Humanetikere og muslimer mangler et egnet rom hvor de kan ha seremonier knyttet til begravelser.

Torsdag kveld anbefalte rådmann Harald Danielsen at Arendal bystyre skulle vedta å avvigsle kapellet og fjerne korset.

Men Den norske kirke har ikke noen ordning for å avvigsle bygg.

– Hva skal vi gjøre? Skal vi trekke forbønnen tilbake? spør stiftsdirektør Tormod Stene Hansen, i Agder og Telemark bispedømme.

Rådmannen foreslo også at en halv million kroner som er avsatt fra Kulturdepartementet til å ruste opp falleferdige Barbu kapell skal flyttes til Arendal kapell for å gjøre det livssynsnøytralt. Foreløpig har bystyret utsatt saken. Men det er bare et spørsmål om tid før kapellet blir gjort nøytralt.

NRK nektar for fjerning av kross  

Gravferd i gymsal?

– Noen sier at humanetikerne bare kan bruke en gymsal, men det synes jeg er uverdig, sier Øystein Krogstad.

Han er leder av kyrkjelyds­rådet i Austra Moland, som foreslo å gjøre korset i Arendal kapell ­mobilt. Moland er overrasket av alt oppstyret etter forslaget.

– Vi prøvde å tenke solidarisk. Vi har tre kirker som alle passer meget godt i til begravelser. Jeg skjønner jo at det er en utfordring for Trefoldighetskirken, som har 70-80 begravelser i året, at deres kapell nå skal gjøres livssynsnøytralt. Men hva skal vi gjøre? Arendal kommune skal spare 80 millioner på to år. De har ikke råd til å bygge et nytt livssynsnøytralt kapell, sier Krogstad til Dagen.

Han håper og tror at kommunen vil få råd til å bygge et nytt lokale, slik at kapellet i fremtiden kan få et kors permanent i lokalet.

Omdiskutert kirke vigslet i Hedmark  

Få lokaler uten kors

Ifølge norsk lov skal kommunene tilby et egnet lokale til gravferder for innbyggerne. Dette er ikke tilfelle i dag, mener Human-Etisk forbund.

En oversikt de presenterer for Dagen viser at det bare fins ni livssynsnøytrale kapell i Norge. Arendal blir trolig det tiende.

– Vi har forståelse for at det kan være sårt for noen at korset dekkes til. Vi skjønner at det vekker reaksjoner. Men det er ikke vårt primære ønske å gjøre et kristent kapell om til et livssynsnøytralt rom. Vi ønsker at det bygges helt nye rom. Så slipper vi disse konfliktene, sier pressesjef i Human-Etisk forbund, Jens Brun-Pedersen.

– Slik blir det når kommunen ikke har evnet å gi et likeverdig tilbud til innbyggerne sine i utgangspunktet, sier Vinjar Tufte, seniorrådgiver for gravferder i Human-Etisk forbund.

Tufte mener at debatten rundt Arendal kapell bygger på en misforståelse.

– Arendal kommune fikk i oppgave å reise et kapell for alle. Kristne som ikke-kristne. Men rommet ble aldri smykket ut for å passe alle. Nå rettes dette opp, sier rådgiveren som er lettet over at Arendal endelig får et nøytralt lokale hvor man kan ha gravferder.

NRK kan nekte programledere å bære religiøse symboler  

Må slutte å vigsle

Den norske kirke erkjenner at fremtidens lokaler for gravferd ikke vil være vigslet. Symbolene må bli mobile.

– Vi ser for oss at nye lokaler i fremtiden vil være livssynsnøytrale og åpne rom som kan brukes av alle. Det fins allerede noen slike rom i Norge, sier stiftsdirektør Tormod Stene Hansen i Agder og Telemark bispedømme.

Dette innebærer at gravkapell i fremtiden ikke vil bli vigslet til kirkelig bruk.

– Har kirken forsont seg med det?

– Ja, vi er innstilt på at slik må det være, sier stiftsdirektøren.

Skal forske på NRK-anker Sællmanns korsnekt  

vinjar tufte,jens brun-pedersen,human-etisk forbund,kors,trefoldighetskirken,øystein krogstad,gravferd,barbu kapell,agder og telemark bispedømme,tormod stene hansen,forbønn,avvigsle,harald danielsen,begravelser,muslimer,humanetikere,dagensdebatt,kirken,den norske kirke,mobile symboler,kapell,kirker,livssynsnøytral,seremonirom,arendal kapell,korset