SEMINAR: Trosopplæringskonferansen inviterte til samtale om skam, skyld og makt. Rådgiver for preses, Håkon Olaussen (t.v) ledet samtalen med psykolog, Hedvig Montgomery, NLM ung leder, Hans Kristian Skaar og forlagsredaktør, Åste Dokka.  Foto: Silje Kimberlee Kulleseid

– Epidemi av skam blant dagens unge

En svakhet for liv som gror

abort

Våre politikere har fjernet alle rettigheter for fosteret før 12. uke. I stedet for å gjøre det lettest mulig å bære fram barnet, vil man gjøre det lettest mulig å fjerne det.

«Han er bror min!»

I fokus

Me nordmenn elskar statistikk, og aller helst når den fortel oss at me og vår nasjon er mellom dei aller beste. I velferd og lykke, eller i idrett. Og slik har me tenkt å ha det, lenge enno.